Medicinska & naturvetenskapliga översättningar

Medicinska och naturvetenskapliga uppdrag är vardagsmat för oss på Exacta. Det märks även på resultatet – tydliga, lättlästa och lättförståeliga texter som följer myndigheternas krav.

Du kan se fram mot ett välsmort arbetsflöde, där vi ser till att uppdraget flyter enkelt och smidigt och med ett korrekt resultat tack vare en effektiv kontrollapparat.

Vi förstår vad du pratar om

Med mer än 15 års erfarenhet av uppdrag och översättningar inom medicin och naturvetenskap har vi byggt upp en mycket bred och djup kompetensbank. Hos Exacta översättningsbyrå har alla våra medicinska och naturvetenskapliga översättare relevant utbildning och lång erfarenhet. De flesta arbetar i stort sett uteslutande med medicinska och naturvetenskapliga översättningar.

Du kan lita på vår kompetens och exakthet, liksom på att vi betraktar alla uppdrag som konfidentiella.

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån med fullservice för dig som vill ha korrekta översättningar.

Vi översätter det mesta inom medicin, medicinteknik och läkemedel:

 • Kliniskt material
 • Regulatoriskt material
 • Bipacksedlar och produktresuméer
 • Informerat samtycke
 • Medicintekniska manualer
 • Tillverkning
 • Reklam och information
 • Eftermarknad
 • FoU
 • Säkerhetsdatablad
 • Miljötexter
 • Avhandlingar
 • Rapporter
 • Artiklar
 • Instruktioner
 • Föreskrifter
 • Pressmeddelanden