Översättning inom teknik och IT

Om din tekniska information är viktig för din image eller ditt varumärke och om du vill vara säker på att den förmedlas korrekt även på andra språk, ska du satsa på en riktigt bra översättning. En tydligt skriven manual till exempel, ger utdelning i form av bättre image för företaget och färre samtal till supporten.

Med våra drivna översättare, som har erfarenhet från en rad vitt skilda områden och branscher, ser vi till att dina tekniska texter blir lika lätta att uppfatta och förstå som på det ursprungliga språket.

Under resans gång eliminerar vi språkliga misstolkningar och ger innehållet den exakthet som krävs för att mottagaren enkelt ska kunna följa exempelvis en bruksanvisning.

När du behöver tekniska översättningar som fungerar

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån som exakt och effektivt översätter teknisk information och reklam, till exempel:

  • Tekniska manualer
  • Arbetsbeskrivningar
  • Bruksanvisningar
  • Säkerhetsdatablad
  • Teknisk reklam
  • Förfrågningsunderlag/kravspecifikationer
  • Tekniska specifikationer
  • Programvara
  • Instruktionsfilmer
  • Produktspecifikationer