Grönberg Advokatbyrå

Grönberg är en affärsjuridisk fullservicebyrå i Stockholm som startades redan 1928. Ofta arbetar man med uppdrag som går över landgränserna och där kunderna kan dra nytta av byråns internationella kontaktnät.

Med klienter inom vitt skilda branscher och en mycket stor spännvidd på uppdragen biträder Grönberg vid exempelvis företagsförvärv, fastighetsrätt, affärstvister, finans- och värdepappersfrågor och obeståndsrättsliga ärenden.

Exactas uppdrag

Exacta hjälper Grönberg med översättning av juridiska texter från svenska till tyska och engelska och omvänt.

Grönberg Advokatbyrå