RFSU

RFSU är en partipolitiskt obunden svensk ideell organisation som arbetar för en öppen och positiv syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Med sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, både i Sverige och i andra länder. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på individens egna villkor är nämligen inte självklart överallt.

Exactas uppdrag

Exacta har sedan 2007 hjälpt RFSU att översätta allt från informationsmaterial till regelverk för internationell verksamhet till en rad olika språk – inte minst invandrarspråken.

RFSU