Vygon Sweden AB

Vygon är ett franskt företag som producerar och levererar sterila engångsartiklar för medicinskt och kirurgiskt bruk, till exempel katetrar, sonder, andningshjälpmedel och anestesinålar.

Vygon finns representerat i alla världsdelar och levererar produkter till sjukvården i 119 länder.

Exactas uppdrag

Exacta har sedan 2007 hjälpt Vygon med översättningar av bruksanvisningar från engelska till svenska.

vygon-logo