Översättningar inom HR och management

Behöver du hjälp med att översätta viktiga HR-dokument som exempelvis er uppförandekod, anställningsavtal eller platsannonser? Arbetar du med företags- och organisationsutveckling i flera länder och behöver göra dig förstådd? Eller har huvudkontoret i USA skickat arbetsbeskrivningar och mallar för medarbetarsamtal på engelska som ni behöver översätta till svenska, finska, danska och norska för de nordiska filialerna?

Du har självklart all rätt att kräva att ditt budskap känns aktuellt, korrekt och anpassat för mottagaren även när det blir översatt. Vi vet vad som gör att en översättning blir bra och fungerar för sitt syfte. Ibland behöver texten inte anpassas särskilt mycket, men många gånger kan verkligheten se helt annorlunda ut än i landet där texten skrevs. Därför är vi noga med att alltid ställa frågan om hur texten ska användas där mottagaren finns. Och vi har rutiner för att hantera det.

 

Översättningar för internationella företag med personal i flera länder

Att sprida information i ett litet företag kan vara knepigt, även om personalen sitter i samma byggnad och talar samma språk. Man förstår då lätt utmaningen i att få personalstyrkan i ett stort företag med verksamhet i flera länder att gå åt samma håll och arbeta på samma sätt. Börja med att se till att översätta din skriftliga information till de lokala språken. Information som man får läsa på sitt eget språk är alltid lättare att ta till sig.

Varför ska du välja Exacta som  översättningsbyrå?

 • Erfarna projektledare med många års branscherfarenhet som identifierar dina behov och ser till att uppdragen blir rätt utförda.
 • Rätt pris – vi ger dig fasta priser för uppdragen vi utför.
 • Brett utbud av språk – vi erbjuder översättningar och redigering av texter på alla vanligen förekommande affärsspråk.
 • Ämnesspecialister för dina texter – de personer som utför uppdragen har rätt kompetens för ditt område och håller sig uppdaterade.
 • Vi kan ofta erbjuda flexibla och snabba lösningar – expressöversättningar.
 • Alla personer som hanterar dina texter arbetar under sekretess, vi exponerar inga kunders namn i vår marknadsföring och vi har färdiga GDPR-rutiner för att du snabbt ska kunna anförtro oss dina texter.
 • Teknisk kompetens – vi använder tekniska hjälpmedel för att göra dina översättningar billigare, med konsekvent terminologihantering och i de format du behöver, exempelvis om du behöver göra en trycksak.
 • Individuellt utformade upplägg för långsiktiga kommunikationslösningar eller endast hjälp med att översätta enstaka texter? Du väljer själv.
 • Självklart erbjuder vi även andra tjänster som höjer finishen på dina texter som korrekturläsning, redigering och layout.

 

Kontakta oss idag för offert!

Exempel på dokument vi översätter:

 • affärsetik
 • anställningsavtal
 • arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner
 • arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • arbetsmiljöpolicy
 • befattningsbeskrivningar
 • betyg, arbetsintyg, anställningsbevis
 • chefsrekrytering
 • etiska riktlinjer
 • frånvarohantering
 • företagsutveckling
 • HR-policy
 • human resource management
 • integritetspolicy
 • kompetenshantering

 

 • konflikthantering
 • löneavtal
 • lönepolicy
 • lönespecifikation
 • mallar för utvecklingssamtal och medarbetarsamtal
 • mångfaldspolicy
 • organisationsutveckling
 • personalfrågor
 • personalutveckling
 • platsannonser
 • policy för konflikthantering
 • rekrytering
 • tidrapportering
 • uppförandekod/code of conduct
 • visitkort