Översättningar inom HR och management

Behöver du hjälp med att översätta viktiga HR-dokument som exempelvis er uppförandekod, anställningsavtal eller platsannonser? Arbetar du med företags- och organisationsutveckling i flera länder och behöver göra dig förstådd? Eller har huvudkontoret i USA skickat arbetsbeskrivningar och mallar för medarbetarsamtal på engelska som ni behöver översätta till svenska, finska, danska och norska för de nordiska filialerna?

Du har självklart all rätt att kräva att ditt budskap känns aktuellt, korrekt och anpassat för mottagaren även när det blir översatt. Vi vet vad som gör att en översättning blir bra och fungerar för sitt syfte. Ibland behöver texten inte anpassas särskilt mycket, men många gånger kan verkligheten se helt annorlunda ut än i landet där texten skrevs. Därför är vi noga med att alltid ställa frågan om hur texten ska användas där mottagaren finns. Och vi har rutiner för att hantera det.

 

Översättningar för internationella företag med personal i flera länder

Att sprida information i ett litet företag kan vara knepigt, även om personalen sitter i samma byggnad och talar samma språk. Man förstår då lätt utmaningen i att få personalstyrkan i ett stort företag med verksamhet i flera länder att gå åt samma håll och arbeta på samma sätt. Börja med att se till att översätta din skriftliga information till de lokala språken. Information som man får läsa på sitt eget språk är alltid lättare att ta till sig.

Kontakta oss idag för offert!

Exempel på dokument vi översätter:

 • affärsetik
 • anställningsavtal
 • arbetsbeskrivningar, arbetsrutiner
 • arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • arbetsmiljöpolicy
 • befattningsbeskrivningar
 • betyg, arbetsintyg, anställningsbevis
 • chefsrekrytering
 • etiska riktlinjer
 • frånvarohantering
 • företagsutveckling
 • HR-policy
 • human resource management
 • integritetspolicy
 • kompetenshantering

 

 • konflikthantering
 • löneavtal
 • lönepolicy
 • lönespecifikation
 • mallar för utvecklingssamtal och medarbetarsamtal
 • mångfaldspolicy
 • organisationsutveckling
 • personalfrågor
 • personalutveckling
 • platsannonser
 • policy för konflikthantering
 • rekrytering
 • tidrapportering
 • uppförandekod/code of conduct
 • visitkort