Granath/Havas

Granath skapar kommunikation för kunder inom området business to consumer, business to business eller samhällsinformation.

Granath bildades 2005 och består idag av 25 personer som sitter vid Slussen i Stockholm. Byrån har ett integrerat synsätt på kommunikation och arbetar utifrån att traditionell reklam bara är en liten del av lösningen. Granath ingår i det internationella byrånätverket Havas, som är det största globala nätverket räknat i antalet internationella konton.

Exactas uppdrag

Exacta har sedan 2007 hjälpt Granath med översättningar till en stort antal språk för en rad kunder och branscher, bland annat för läkemedelsbolag, kemitekniska företag och myndigheter.

Granath_HavasWW