Översättningar av IT-texter och programvara

Behöver du få din webbplats översatt? Eller har du en app som du ska sälja i alla de nordiska länderna så att du behöver den på både norska, danska och finska? Eller behöver du nå ut med ett pressmeddelande som handlar om det allra senaste inom IT eller kommunicera er IT-policy?

IT-texter kan spänna över en rad olika ämnesområden och ska fungera i många olika situationer. Varje syfte kräver sin texttyp och varje texttyp ska utformas för att passa sin målgrupp. En besökare på din webbplats bestämmer sig ofta på några sekunder, så det är väldigt viktigt att du presenterar informationen på ett sådant sätt att du fångar hans eller hennes uppmärksamhet. Och en appanvändare behöver snabbt förstå information som visas på skärmen och i olika menyer.

Vi förstår vad som är viktigt för ett bra resultat

Hos Exacta översättningsbyrå får du hjälp med översättning av alla typer av IT-texter. Med mer än 20 års erfarenhet av översättningar inom de flesta områden vet vi vad det är viktigt att tänka på vid olika typer av uppdrag. Du kan lita på vår kompetens och exakthet, liksom på att vi noga sätter oss in förutsättningarna för varje enskilt uppdrag.

Vid översättning, liksom vid all textskrivning, är det viktigt för skribenten att känna till vilken målgrupp du vänder dig till samt syftet med översättningen. Vad vill du åstadkomma med din text? Har översättaren detta klart för sig blir det mycket enklare att välja rätt ord.

Kontakta oss för offert. Vi är översättningsbyrån för dig som har ett syfte med din IT-text och vill att även översättningen ska förmedla ditt budskap tydligt och korrekt.

Vi översätter det mesta inom data, webb och IT:

  • applikationer (appar)
  • datasträngar
  • datasystem
  • hjälpfiler
  • IT-policy
  • IT-texter
  • mjukvara
  • textsträngar
  • webbtexter och bloggar