medicinaskar - medicinsk översättning

Medicinska översättningar

Om du jobbar på ett läkemedelsföretag behöver du ibland översätta bipacksedlar och produktresuméer, men ännu oftare göra uppdateringar av befintliga PIL:ar och SPC:er. Ansvarar du för kliniska prövningar behöver du kanske också översätta samtyckesformulär och patientjournaler. Allt detta ställer höga krav på exakthet och tydlighet och dessutom finns lagstadgade krav att följa.

Som köpare av översättningar och uppdateringar vill du ha en leverantör som du kan lita på – som du vet är noggrann, levererar i tid, följer myndighetskraven och dessutom levererar översättningar med ett lättläst och tydligt språk.

Exactas översättningar uppfyller kraven

Översättningar inom områdena medicin och medicinteknik är vardagsmat för oss på Exacta. Det märks även på resultatet – tydliga, lättlästa och lättförståeliga texter som följer myndigheternas krav. Med mer än 20 års erfarenhet av uppdrag och översättningar inom medicin och medicinteknik har vi byggt upp en mycket bred och djup kompetensbank.

Hos Exacta översättningsbyrå har alla våra medicinska översättare relevant utbildning och lång erfarenhet. De flesta arbetar i stort sett uteslutande med översättningar inom medicin och medicinteknik. Vi har dessutom ett välsmort arbetsflöde, där vi ser till att uppdraget flyter enkelt och smidigt och med ett korrekt resultat tack vare en effektiv kontrollapparat.

Du kan lita på vår kompetens och exakthet, liksom på att vi betraktar alla uppdrag som konfidentiella.

Kontakta Exacta för medicinska översättningar

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån med fullservice för dig som vill ha korrekta översättningar.

Vi översätter det mesta inom medicin, medicinteknik och läkemedel:

 • Artiklar
 • Bipacksedlar (PIL) och produktresuméer (SPC)
 • Eftermarknad
 • Etiketter och förpackningstexter
 • FoU
 • Föreskrifter
 • Godkännanden om läkemedelsprövningar
 • Hälsoekonomi
 • Informationsbroschyrer om läkemedel
 • Informerat samtycke
 • Inspektionsrapporter
 • Instruktioner
 • Journaler
 • Kliniskt material
 • Läkemedelsstudier
 • Medicintekniska manualer
 • Myndighetsbrev
 • Patientinformation
 • Presentationer
 • Pressmeddelanden
 • Rapporter
 • Regulatoriskt material
 • Reklam och information
 • Tillverkning