Översättningar inom PR och information

Som informatör eller PR-konsult hanterar du ett brett spektrum av information med olika krav på insats. De kräver en varsam hantering för att informationen ska passa sitt syfte och vara ett stöd för din organisation när den ska nå fram med sitt budskap. Särskilt utmanande kan det vara när du vill nå en publik som talar andra språk.

Ett effektivt utformat pressmeddelande kan – om kommunikatören lyckas skapa förståelse för företagets budskap – ge både rubriker och spaltmeter i media. Du kan också ställas inför situationer där omgivningen väntar på besked i ett känsligt läge och där det är extra viktigt att du förstår kärnan i all krishantering – att presentera korrekta fakta på ett strategiskt sätt. Som kommunikatör behöver du ibland också informera internt om vad som händer på arbetsplatsen – hur företaget utvecklas, information från ledningen om förändringar eller verksamhetens inriktning och vad det innebär för personalen.

Allt detta måste ofta även ske i en internationell miljö, där informationen behöver kommuniceras på de lokala språken. Det är för att hantera detta flöde som nyttan med en fungerande översättningspartner blir uppenbar.

 

Snabba, pricksäkra översättningar av pressmeddelanden, riktlinjer och bloggtexter!

En nyhet ska, förutom att vara korrekt och precist formulerad, oftast presenteras inom snäva tidsramar för att ge önskad effekt. Det har vi på Exacta tagit fasta på genom att använda rutinerade och kunniga översättare som arbetar uteslutande med den texttyp de behärskar – översättningar som informerar, instruerar och övertygar. Exactas tjänster är till för organisationer som behöver experter inom kommunikation.

Vi hjälper dig att översätta PR- och informationsmaterial!

Vi på Exacta hjälper både företag som har ett regelbundet och återkommande behov av översättningar och företag som behöver hjälp med punktinsatser för översättning av enstaka texter. Självklart erbjuder vi även andra tjänster som höjer finishen på dina texter, exempelvis korrekturläsning, redigering och layout.

Kontakta oss för offert idag!

Exempel på texter vi översätter:

 • Blanketter och formulär
 • Bloggtexter
 • CSR
 • E-kurser
 • Enkäter
 • Filmmanus
 • Frågeformulär
 • Frågor & Svar
 • Följebrev
 • Guideböcker
 • Hållbarhetsfrågor
 • Hållbarhetsrapporter
 • Informationsfilmer
 • Krishantering
 • Kundtidningar
 • Lärarhandledningar
 • Mediehantering
 • Miljöpolicy
 • Textskyltar till museum
 • Omvärldsbevakning
 • Personaltidning
 • Pressmeddelanden
 • Public Relations
 • Vanliga frågor/FAQ
 • Rapporter
 • Redaktionell text
 • Sociala medier
 • Skyltar
 • Tidningsartiklar
 • Tidskriftsartiklar
 • Utbildningsmaterial
 • Webbtexter