Tekniska översättningar och bruksanvisningar

Om din tekniska information är viktig för din image eller ditt varumärke och om du vill vara säker på att den förmedlas korrekt även på andra språk, ska du satsa på en riktigt bra översättning. En tydligt skriven manual till exempel, ger utdelning i form av bättre image för företaget och färre samtal till supporten.

Vid teknisk översättning är det inte bara termerna som är viktiga att de blir rätt. Lika viktigt är det att översättaren klarar av att lämna källspråket bakom sig och överföra budskapet till målspråket så att det låter naturligt och blir lätt att förstå. Termerna är något som lätt kan lösas med termlistor och sökningar på internet, men att garantera att översättningen blir bra stilistiskt är betydligt svårare.

När du behöver tekniska översättningar som fungerar

Med våra drivna översättare, som har erfarenhet från en rad vitt skilda områden och branscher, ser vi till att dina tekniska texter blir lika lätta att uppfatta och förstå som på det ursprungliga språket.

Under resans gång eliminerar vi språkliga misstolkningar och ger innehållet den exakthet som krävs för att mottagaren enkelt ska kunna följa exempelvis en bruksanvisning.

Vi kan hjälpa dig att översätta texter om ny teknik till din marknadsföring och göra tekniken begriplig och attraktiv när du ska presentera den i ett pressmeddelande eller i en broschyr på ett annat språk.

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån som exakt och effektivt översätter teknisk information och reklam, till exempel:

 • Anbudshandlingar
 • Arbetsbeskrivningar
 • Avhandlingar
 • Bruksanvisningar
 • Byggritningar
 • Byggteknik
 • Driftsinstruktioner
 • Faktablad
 • Fordonsteknik
 • Förfrågningsunderlag vid offentliga upphandlingar
 • Förpackningstexter
 • Handböcker
 • Inspektionsrapporter
 • Installationsanvisningar
 • Instruktionsfilmer
 • Konstruktionsritningar
 • Kravspecifikationer
 • Maskinteknik
 • Monteringsanvisning
 • Produktbeskrivningar
 • Produktblad och produktdatablad
 • Produktkataloger
 • Produktmärkningar
 • Produktspecifikationer
 • Protokoll
 • Ritningar
 • Säkerhetsdatablad
 • Teknikbloggar
 • Teknisk reklam
 • Tekniska manualer
 • Tekniska rapporter
 • Tekniska specifikationer
 • Varningstexter
 • Verkstadsteknik