Jobba åt Exacta

Exacta har ett antal anställda projektledare och ett omfattande nätverk av frilansande översättare, granskare och skribenter. Vi värdesätter stilistisk förmåga, specialkunskaper inom något ämnesområde, noggrannhet och punktlighet.

Frilans

Vi söker frilansöversättare inom följande områden:

Medicin
Svenska till engelska, finska, danska och norska
Svenska och engelska till finska, danska och norska

Copyöversättning
Engelska till svenska
Svenska till engelska

Ekonomi och affärstexter
Engelska till svenska

Byggteknik
Svenska till engelska och vice versa

Svenska till somaliska

Svenska till sydkurdiska

Vi söker även granskare och copywriters på engelska och svenska.

Fasta tjänster

Vi har för närvarande inga lediga fasta tjänster.

Kompetenskrav för översättare

Minst 5 års erfarenhet som översättare. Någon form av utbildning inom det aktuella specialområdet, helst på högskolenivå. Universitetsutbildning i det/de aktuella språket/språken. Mycket god stilistisk förmåga på målspråket.

Om du vill skicka in en ansökan som frilansare skickar du ett mejl till jobs@exacta.nu.