Checklista när du ska översätta en webbplats

Det finns en hel del saker att tänka på när man vill göra en webbplats flerspråkig. Själva översättningen är bara en liten del. Fortsätt läsa för att ta reda på vad som krävs för att lyckas bra med en webbplats på flera språk!

Så här går du tillväga för att översätta en webbplats optimalt

När du har bestämt dig för att översätta din webbplats är det viktigt att du systematiskt jobbar dig igenom projektet (ja, det är ett projekt att översätta en webbplats) och håller dig till en arbetsordning.

I den här artikeln går vi steg för steg igenom viktiga punkter du behöver fatta beslut om. Du ska inte bara ta ställning till vilka språk som ska finnas på webbplatsen och vilket innehåll som ska översättas, utan även vilken webbstruktur som passar bäst och hur du ska skapa trafik till de översatta sidorna.

Nedan ger vi dig en överblick och checklista att beta av.

Toppdomän, subdomän eller katalogstruktur – vad är bäst?

Det finns för- och nackdelar med olika webbstrukturer. Det går att köpa en toppdomän med den specifika landskoden för varje land som webbplatsen lanseras i, alternativt skapa underdomäner (subdomäner) eller underkataloger för varje språk. Undvik att använda samma text på olika sidor eftersom Google kan uppfatta det som duplicerat innehåll, vilket straffas med lägre ranking i sökresultatet. Detta händer främst om du har en flerspråkig webbplats med listor på produktnamn som ska synas på varje språk.

Se exempel på olika webbstrukturer

Toppdomän

Exempel på toppdomäner är:

Webbplatsen.se

Webbplatsen.dk

Webbplatsen.fr

Specifika webbadresser skapar bra förutsättningar att bli rankad högt av Google. Det är dock dyrare att ha fler toppdomäner jämfört med att ha en toppdomän med underkategorier.

Underdomän (subdomän)

Det är billigare att använda underdomäner. Subdomäner lyder fortfarande under svensk lag och därmed har du samma rättsliga skyldigheter gentemot konsumenterna som för din svenska sida. Exempel på underdomäner är:

En.Webbplatsen

Se.Webbplatsen

Underkatalog

Det enklaste är att skapa en underkatalog, och det är även lättare att administrera. Satsa på en katalogstruktur om webbplatsen ska finnas tillgänglig på flera olika språk, då är allt samlat på samma plats. Katalogstrukturen ger större träffyta vid organiska sökningar. Om du jobbar med länkar för att stärka webbplatsens synlighet har denna struktur också fördelen att länkarna pekar mot en och samma webbplats. En underkatalog kan dessvärre komplicera kategoriseringen av sidans innehåll. Så här kan adressen för en underkatalog se ut:

Webbplatsen.se/en

Webbplatsen.se/fr

Underlätta för Google att bestämma korrekt språk genom att använda ett språk för innehåll och navigering (alltså inte till exempel rubriker på ett språk och sedan brödtext på ett annat, vilket är ganska vanligt. Till exempel Shirts om du säljer kläder och sedan står den beskrivande texten på svenska). Huvudregeln är att man inte ska blanda två språk på en och samma sida.

Du kan underlätta för Google att identifiera språkinställningar genom att märka upp hemsidan med s.k. hreflang-taggar (kod). Det är bra för att det hjälper sökmotorerna att identifiera vilket språk en sida är på, så att sidan visas när någon gör en sökning på det språket.

Vilket eller vilka språk ska webbplatsen översättas till?

Rent spontant tänker många att det mest optimala är att översätta webbplatsen till engelska för det förstår ju de flesta. Eller? Fundera över vilket språk som blir mest träffsäkert för ditt syfte. Börja med att kartlägga vilka språk som är vanligast i det land där webbplatsen ska lanseras. Förutom att identifiera språket behöver du även fundera över vilken målgrupp webbplatsen vänder sig till och om det finns dialektala skillnader.

Läs mer om språkval på webbplatsen

Här är några frågor som du kan ställa dig:

 • Om du vill översätta webbinnehållet till engelska, riktar du dig då i första hand till personer med engelska som modersmål eller till personer som har engelska som andra- eller tredjespråk, så att engelskan ska fungera som lingua franca?
 • Ska du lansera webbplatsen i flera engelsktalande länder? Om svaret är ”ja”, ska du fundera över om det finns språkliga skillnader i de olika engelsktalande länderna. Länder som Storbritannien, USA och Australien talar alla engelska som huvudspråk, men det finns en uppsjö språkliga skillnader mellan respektive lands engelska. Samma resonemang gäller förstås för flera andra språk, till exempel portugisiska.

Med Google Analytics kan du ta reda på i vilket land som dina besökare befinner sig.

Vikten av språkligt korrekt text

All översatt text på webbplatsen måste korrekturläsas både en, två och tre gånger för att undvika stavfel, slarvfel och grammatiska fel. Korrekturläs texten noggrant och rätta alla fel. Om det kvarstår stavfel och grammatiska felaktigheter får detta en negativ inverkan på antalet sökträffar eftersom Google rankar dåligt skrivna sidor lägre. Så gör läxan ordentligt från början och lansera webbplatsen när all text är korrekturläst, granskad och rätt.

Vilka delar av webbplatsen behöver översättas?

 

 • Gå igenom hela webbplatsen och bestäm vilka delar/sidor som ska översättas. Fundera över om sidhuvudet och sidfoten ska översättas. Behöver bildtexter, knappar, rubriker, sökord och meta-texter översättas?
 • Titta igenom webbplatsens URL:er. Ska dessa behållas eller behöver de bytas ut till nya URL:er som passar med det land och språk som webbplatsen ska översättas för? T.ex. kan Webbplatsen.se/tjanster bli Webbplatsen.se/en/services på engelska.
 • Översätt även metatexterna, alltså de texter som syns i sökresultatet.
 • Finns det instruktionsvideor, nyhetsbrev, ”success-stories” eller andra bloggtexter som är av värde för den nya marknaden?
 • Kan kunder ladda ner PDF-filer från din webbplats? Ska dessa i så fall översättas?
 • Många webbplatser har så kallad osynlig text i form av felmeddelanden, formulär och pop-ups. Behöver dessa översättas?
 • Finns det filmer på sajten? För att underlätta för dina besökare och göra det lättare för Google att hitta din film och ranka din sida högre är det bra att lägga till undertexter till allt rörligt material eller åtminstone en sammanfattning av vad filmen handlar om.
 • Behöver texterna anpassas för din nya marknad? Läs igenom dina texter och försök läsa med din nya målgrupps glasögon. En del texter kan behöva skrivas om – lokaliseras – innan de översätts.

Vilken metod ska jag använda för översättningen?

Det korta svaret på denna fråga är: antingen maskinöversättning eller en professionell översättare. Här nedan går vi igenom för- respektive nackdelar med de olika översättningsmetoderna.

Maskinöversättning

Många företag väljer att installera en funktion på sin webbplats som kan leverera en snabb översättning av innehållet. Denna typ av maskinöversättning gör oftast ett ganska bra jobb men små och värdefulla detaljer utelämnas oftast eftersom maskinöversättningsprogrammet kan översätta fel och hanterar homonymer dåligt, inte förstår nyanser i språket fullt ut och givetvis inte har känsla för språklig finess.

Läs mer om fördelar och nackdelar med maskinöversättning av webbplatsen

Fördelar

 • Det är relativt enkelt att installera ett maskinöversättningsprogram på en webbplats.
 • Texten blir snabbt översatt till flera språk.

 

Nackdelar

 • Det går inte att undvika att texten blir översatt ”ord för ord” och låter maskinöversatt.
 • Språkliga fel blir lätt synliga för kunden.
 • Översättningen kommer med stor sannolikhet att innehålla översättningsfel som ofta kan vara svåra att upptäcka.
 • Målgruppen kan distansera sig från webbplatsen om de upplever att innehållet känns mindre seriöst på grund av felaktigt eller rent av obegripligt språk.

 

 

Professionell översättare

När du vill vara säker på att få din text översatt med språklig finess ska du vända dig till en översättningsbyrå för professionell översättning.

Läs mer om fördelar och nackdelar med att anlita en professionell översättare

Fördelar:

 • Översättningsbyrån arbetar med professionella översättare med rätt kompetens.
 • Alla översättningar görs i översättningsprogram för att säkerställa kvalitet och noggrannhet av textmassan.
 • Du kan anlita en översättare som är specialiserad på området som texten handlar om; t. ex. medicinsk utrustning, tekniska komponenter, miljöarbete eller logistik.
 • Texten kvalitetsgranskas och korrekturläses innan den levereras till dig som kund.

 

Nackdelar

 • Det tar oftast längre tid att få texten översatt av en professionell översättare än att använda maskinöversättning.
 • Dyrt i förhållande till maskinöversättning.

Översättare du bör hålla dig borta ifrån…

Kompisar och goda kollegor vill gärna ställa upp och hjälpa till på olika sätt. Men, när det kommer till att översätta texter till ett språk som är kollegans modersmål eller som kompisen talar ”typ flytande” så är det ett stort NEJ. Även om avsikterna är goda och kostnaden säkerligen lägre, så är man ingen bra översättare ”bara för att man talar språket”. Det behövs ett betydligt större språkligt kunnande för att översätta en text än att ha det som modersmål eller kunna prata det hyfsat flytande.

Att skriva en effektiv och träffsäker text inom reklam- och marknadsföring eller för en teknisk manual är inte så enkelt som man kan tro, inte ens om man skriver på sitt eget modersmål.

Satsa på en professionell översättningsbyrå som Exacta. Vi kan leverera kvalitetsöversättningar inom alla områden och vårt goda renommé i branschen är vår yttersta kvalitetsstämpel.

Anpassa webbplatsens layout till språket

Det är många saker som skiljer länder och språk åt när det kommer till format och läsarvänlighet. Säkerställ att webbplatsen blir ”kompatibel” med vad som gäller i landet som webbplatsen ska lanseras i.

Läs mer om vad du kan behöva anpassa

 • Anpassa skrivsättet för datum, klockslag, telefonnummer, adresser, etc.
 • Läser man från vänster till höger eller från höger till vänster?
 • Placera webbplatsens språkval synligt för besökaren.
 • Se till att webbplatsen kommer ihåg språkval som besökaren gjort.
 • Kontrollera att de typsnitt som används på sidan kan visa specialtecken för språket, t.ex. ż och ę.
 • Undvik specialtecken och lokala bokstäver som å ä ö i webbadresserna. Använd UTF-8-encoding (tecken som täcker A-Z, a-z, 0–9, vanligt förekommande interpunktion samt vanliga kontrolltecken) i samtliga webbadresser.

Hur skapar jag trafik till den översatta webbplatsen?

Sökmotoroptimera med rätt sökord

Sökorden på din webbplats är otroligt viktiga, både på den svenska versionen och på den översatta versionen. När du anlitar en översättare bör du därför informera översättaren om vilka sökord som ska finnas med i texten.

De sökord man verkligen vill synas på bör finnas med i texten på ett eller annat sätt som ett eller två huvudsökord. Sedan kan man arbeta in sekundära sökord i den mån det går.

Siktar du på en ny marknad? Satsa då på så kallade long tail-sökord. Long-tail är längre fraser som innehåller sökordet och som inte är lika konkurrensutsatta. Många gör sökningar med long-tail idag, t.ex. ”vad kostar översättning”.

Använd endast ett språk per webbplatssida. Det är nämligen inte bra för SEO:n om flera språk blandas på en och samma sida (här syftar vi på olika sidor på en och samma webbplats, för en webbplats kan förstås vara flerspråkig om den har en bra struktur).

Det är nästan en nödvändighet att kontakta en lokal SEO-byrå för att optimera sökorden på språket i fråga. Det är väldigt svårt att hitta rätt sökord även om du förstår språket och så gott som omöjligt om du inte förstår det!

Men det absolut viktigaste är att texten är välskriven och har flyt. Det betyder att sökorden måste vävas in i texten på ett naturligt sätt. Undvik att lägga in samma sökord för många gånger (s.k. ”keyword stuffing”), för det genomskådas av sökmotorerna – använd i stället synonymer. Sökmotorer rankar texter lägre om ett sökord förekommer alltför många gånger. Webbsidor är hårt konkurrensutsatta och därför behöver du ta reda på vilka sökord som kan ge din webbplats en skjuts och ranka högt bland sökmotorerna.

Läs mer om verktyg för att hitta lämpliga sökord:

Följande verktyg kan ge dig specifika sökord för din bransch, men det finns även andra.

https://trends.google.se/trends/ (gratis)

https://answerthepublic.com/ (två gratissökningar om dagen)

 

 

Sökmotorerna

Specificera i vilket land din målgrupp finns med hjälp av Google Webmaster tools. Ska du lansera webbplatsen i ett land där Google inte är störst så behöver du ta reda på vilken sökmotor som är nummer ett i det landet.

Länkar

Länkar från lokala sidor som länkar till din sida har större vikt än länkar från andra regioner eller på andra språk. Jobba aktivt med att få lokala bloggare och media att länka till webbplatsen så ökar du trafiken till din sida.

 

 

Vilket webbhotell är bäst att använda?

Använd ett webbhotell som har kapacitet att ladda sidorna snabbt. Gör några Google-sökningar och läs omdömen och granskningar av olika webbhotell.

I vilket format vill översättningsbyrån ha webbtexten?

När du har bestämt dig för att översätta din webbplats ska du be om en offert från översättningsbyrån. Skicka all text som ska översättas i antingen Word- eller Excelformat så blir det lätt för översättningsbyrån att få en uppfattning om textmängden. Undvik att skicka en länk till webbplatsen som ska översättas. Det är väldigt svårt att skapa en offert utifrån att enbart surfa runt på en webbsida, då text lätt kan missas.

Om din sida finns i WordPress kan du ladda ner ett plugin som hjälper dig att exportera texten till csv så att översättaren kan få texterna i Excel. Du kan sedan importera tillbaka texten till webbplatsen. Be din webbyrå om hjälp med detta. Fråga också översättningsbyrån om råd om hur Excelfilen bör vara strukturerad.

Glöm inte att informera översättningsbyrån om du vill att även webbplatsens webbadresser ska översättas, annars kan dessa lätt missas eftersom de presenteras som länkar. Informera även byrån om vilka sökord som du vill ranka på för respektive sida. Och som alltid när du tar extern hjälp med översättningar behöver du informera översättaren om syfte och målgrupp för texterna eftersom det hjälper översättaren att träffa rätt när det gäller stil, ton och ordval.

Välkommen att kontakta någon av våra projektledare om du vill översätta din webbplats!

Maria Danielsson
maria@exacta.nu
08-22 00 17

Kaj Ekroos
kaj@exacta.nu
08-22 00 18

 

Jessica Blom
jessica@exacta.nu
08-22 00 19

Cecilia Agemark
cecilia@exacta.nu
08-22 55 30