Vad kostar en översättning?

Du vill beställa en översättning men vill först ta reda på vad det kostar. Klokt av dig. Översättningar kräver olika mycket arbete och kostar därför olika mycket. Här kommer några tips som underlättar för dig som beställare.

 

Råd 1: Låt oss räkna ut ett totalpris

Vi räknar gärna ut ett totalpris för din översättning. Då får du också veta exakt vad som ingår i översättningen. Ju mer vi vet om uppdraget, desto mer exakt kan vi uppskatta priset för vårt arbete. När du har fått vårt förslag kan du i lugn och ro bestämma dig för hur du vill gå vidare.

Råd 2: Räkna ut antalet ord

Berätta för oss hur många ord din text innehåller, så får vi en bild av textens längd. Vi utgår alltid från längden när vi uppskattar hur lång tid översättningen kommer att ta. För kortare texter utgår vi från ett minimipris.

Råd 3: Beskriv uppdraget

Ju mer vi får veta om uppdraget, desto lättare blir det för oss att räkna ut arbetsinsatsen för våra översättare. Har du en deadline och krav på ett speciellt dokumentformat? Översättningar med snäva tidsramar och med svårhanterliga dokumentformat är ofta dyrare än om vi får längre tid på oss och möjlighet att arbeta i smidiga dokumentformat.

Råd 4: Hur ska du använda översättningen?

Hur du ska använda texten avgör vilken typ av översättning som är bäst. Om du ska använda texten för ett myndighetsärende, behöver du i regel en auktoriserad översättning som brukar kosta mer. Om du ska marknadsföra en vara eller publicera en artikel, behöver översättningen bearbetas extra för att nå fram till målgruppen. Om du ska informera om ett avtal eller ett läkemedel, behövs ofta en avslutande granskning för att säkerställa att innehållet är korrekt. Alla efterbearbetningar kostar lite extra.

Råd 5: Språket avgör

Olika språk kostar olika. Priserna är oftast högre för språk där det finns få översättare. Översättning till och från de nordiska språken är dyrare än översättning från exempelvis engelska till spanska. Auktoriserade översättare i Sverige översätter endast till eller från svenska.

Råd 6: Lägre pris för repetitioner

Om det finns många repetitioner i textenblir översättningen billigare. Samma sak om texten har översatts tidigare, som till exempel årsredovisningar, där samma text återvinns år från år. Det kan därför löna sig att anlita samma översättare från gång till gång om du har texter som ofta återkommer.

Råd 7: Ring oss!

Hör gärna av dig till oss på Exacta så får du ett kostnadsfritt förslag på hur vi kan hjälpa dig. Då får du också möjlighet att ställa frågor och resonera med oss om vilken sorts översättning som passar dig bäst.