Rätt översättning för ditt syfte

Det finns faktiskt flera olika sätt att göra en översättning på, beroende på syfte och målgrupp. Genom att välja rätt lösning för ändamålet får du det mest kostnadseffektiva resultatet.

Därför vill vi att du beskriver syfte, målgrupp, sammanhang och användningsområde innan vi börjar. Den informationen är avgörande för att översättaren ska kunna göra rätt ordval för rätt målgrupp.

Kort sagt – du berättar vad du vill åstadkomma och vi ser till att du får rätt lösning.

En bra översättning? Eller en ännu bättre?

Att lansera en ny produkt på en annan marknad, gå ut med en personalinstruktion eller att ta fram en bruksanvisning ställer helt olika krav på språket.

I ena fallet ska du övertyga, skapa positiva associationer och väcka habegär. I det andra ska du vara exakt och specifik. Och i ett tredje fall kanske du vill ha en expressöversättning – snabbt och enkelt. Alla olika syften ställer helt olika krav på språk, stil och innehåll. Därför har vi olika sätt att lösa ditt översättningsbehov, så att du får den bästa effekten i förhållande till ditt syfte med översättningen – en ren översättning eller en bearbetad text.

Vår filosofi

Kvalitet är aldrig en slump.

För oss är kvalitet inga konstigheter – du ska helt enkelt få bästa möjliga lösning, på utsatt tid och till det pris som vi har kommit överens om. Det kan du vänta dig när du jobbar med oss.