Takeda Pharma

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag som bedriver världsledande forskning och finns representerat i ett 70-tal länder. Företaget utvecklar och marknadsför både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Företaget är verksamt inom terapiområdena hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Takeda har totalt ca 30 500 anställda och huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska dotterbolaget finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare.

Exactas uppdrag

Exacta hjälper Takeda Pharma AB med medicinska översättningar exempelvis pressmeddelanden, patientinformationstexter, produktresuméer och bipacksedlar.

Takeda