Översättning från svenska till finska? Totta kai!

Yksi, kaksi … och kanske kolme. Ungefär så långt sträcker sig de flesta svenskars kunskaper i det finska språket. (Ja, och ’ei saa peittää’ så klart.) Men alla i Finland kan väl ändå prata svenska? Ei. Ungefär 5,5 % av Finlands befolkning har svenska som modersmål – de flesta kommunicerar alltså helst på finska.

Vi kan hjälpa dig att översätta från svenska och engelska till finska, liksom med att korrekturläsa och granska finska texter. Om din text behöver bearbetas för att fungera som reklamtext kan vi även hjälpa till med det. Våra översättare och korrekturläsare är självklart experter på det finska språket, så de vet hur de ska få ditt budskap att landa rätt på finska.

Kanske kräver din text särskilda fackkunskaper. Vi hjälper dig att para ihop just din text med rätt översättare. Tack vare vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa dig med översättning inom en rad olika texttyper som läkemedelsinformation, bruksanvisningar, avtal, årsrapporter och annonser.

Ring oss så kikar vi på ditt uppdrag och förser dig med praktiska tips om hur man får till en riktigt bra finsk översättning!

Finska

Antal talare:
Ca 5 miljoner

Talas i:
Finland, officiellt minoritetsspråk i Sverige