Översättning från svenska till franska? Mais oui!

Äta gelé med träské i vedboa? Nja, för att ditt budskap ska landa rätt i Frankrike behöver du nog mer gedigna kunskaper i franska än så. (Fråga Zlatan.) Och för att skriva säljande reklam på franska behöver du dessutom gedigen kunskap om kulturen.

Vi på Exacta hjälper dig gärna med översättning från svenska och engelska till franska, men även med att kontrollera korrektheten hos en text som redan är på franska (stavning och grammatik) eller för att bearbeta texten stilistiskt för att passa för en viss målgrupp eller ett visst syfte (reklam). Våra översättare och skribenter är inte bara experter på det franska språket, utan de har också god inblick i den franska kulturen och hur man uttrycker sig i skrift.

Är din text inriktad på något särskilt fackområde? Vi hjälper dig att hitta rätt person till just din översättning i vårt breda nätverk av översättare. Vi har facköversättare som specialiserar sig på olika texttyper – som exempelvis vetenskapliga, finansiella och säljande texter.

Ring oss för att få värdefulla råd och tips om översättning samt prisuppgift.

 

Franska

Antal talare:
Ca 220 miljoner

Talas i:
Frankrike, Belgien, Schweiz, Kanada m.fl.