Översättning från svenska till tyska, eller tvärtom? Jawohl!

Kan du reglerna för det där med der, die och das? Känner du till den tyska stavningsreformen? Kanske det, men är du fullt medveten om de senaste kommunikationstrenderna i Tyskland, Schweiz och Österrike eller om tysk teknisk terminologi?

Vi kan hjälpa dig med att översätta både från svenska och engelska till tyska, men även med andra språktjänster som att läsa korrektur, kontrollera grammatiken eller bearbeta en tysk text så att den passar för ett visst ändamål, t ex som reklamtext. Våra tyska översättare och skribenter är självklart experter på det tyska språket, men de har även gedigen kunskap och erfarenhet om hur du kommunicerar med din målgrupp på bästa sätt i den tysktalande delen av världen.

Kräver din text kanske särskilda ämneskunskaper? Vårt breda nätverk av översättare rymmer experter inom en rad olika områden som sjukvård och hälsa, teknik och naturvetenskap, juridik och ekonomi samt reklam och information, så att vi kan hitta rätt person till just din text.

Hör av dig till oss så får du värdefulla råd om översättning!

Tyska

Antal talare:
Ca 100 miljoner

Talas i:
Tyskland, Österrike, Schweiz m.fl.