Expressöversättning – översättning med snabb leverans

När det är riktigt, riktigt bråttom med att få fram en översättning kan vi erbjuda ett snabbspår – expressöversättning.

Du har en deadline – kanske ett affärsavtal som ska skrivas på, en text som ska publiceras, ett anbud som ska lämnas in senast ett visst datum – och utan översättning går dina planer i stöpet.

Hur snabbt kan jag få en översättning?

Korta, okomplicerade uppdrag kan vi ofta leverera samma dag eller ibland till och med inom ett par timmar. För längre och komplicerade texter behöver vi mer tid. Handlar det om riktigt omfattande uppdrag låter vi en grupp av drivna översättare arbeta med ditt projekt samtidigt, för att avslutningsvis låta en redaktör gå igenom materialet för att säkra enhetlighet och kvalitet – för kvaliteten är alltid viktig för oss, även när översättningen måste fram extra snabbt.

Var går gränsen mellan normal leveranstid och expressleverans?

Det finns egentligen ingen fast definition på var gränsen mellan en vanlig översättning och en expressöversättning går. En enda översättare klarar att översätta ungefär två till tio sidor per dag, men vad som går att åstadkomma på en viss tid beror på omständigheterna – textens svårighetsgrad, ämnesområde, tekniska hjälpmedel, filformat, språkkombination med mera. Förutsättningarna ser alltså helt olika ut för olika uppdrag.

Men en sak är bra att komma ihåg – om du inte har bråttom ska du inte skynda på uppdraget i onödan. När vi får god tid på oss har vi bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Om tiden finns vill vi gärna få en vecka för texter på 1–20 sidor, men ingenting är hugget i sten. Ring en av våra projektledare när du behöver din översättning snabbt, så kan vi avgöra om vi kan hjälpa dig inom önskad tidsram.

Vi löser din språkliga utmaning

Vid expressuppdrag är förstås snabbhet och leveranssäkerhet a och o. Vi har varit verksamma i branschen sedan 1997 och har ett omfattande nätverk av språkresurser som vi känner väl. Vi vet vad som är möjligt att åstadkomma. Vi använder oss endast av seniora översättare som är erfarna och kunniga och vi har översättare för i stort sett alla ämnesområden. Kontakta oss om du vill vara säker på att ditt uppdrag hanteras på bästa sätt och levereras i tid så att du når ditt mål.

Ring oss för expressöversättning

Så när du har riktigt bråttom: ring en av våra projektledare på 08-22 00 44 för en bedömning av vad som är rimligt att åstadkomma och få besked direkt.