Konsulttjänster som tar dig över språkliga hinder

Livet är inte bara översättningar, inte ens för oss. Ibland kan du behöva hjälp med rådgivning eller specialuppdrag som inte direkt kan sorteras under översättningstjänster, men som ändå kräver en insats av språkmänniskor. Det kan till exempel handla om att säkerställa att ett varumärkesnamn ger rätt associationer eller att hitta väsentlig information i en lång text. Då kan du få hjälp av oss på Exacta.

Avstämning av varumärkesnamn på andra marknader

När man lanserar ett varumärke internationellt är det en god idé att först kontrollera att varumärkesnamnet fungerar i en viss språkmiljö. Skicka oss dina förslag på varumärkesnamn så gör vi en kontroll av vilka associationer de olika förslagen kan väcka i respektive land. Om du vill expandera på en viss marknad kan det bli kostsamt om varumärkesnamnet skulle kunna uppfattas som stötande eller löjeväckande. Med en snabb sondering undviker du de värsta misstagen.

Sammanfattningar av långa texter

Ibland kommer kunder till oss med mycket långa texter som behöver översättas snabbt. Men långa texter tar tid att översätta och det kan bli onödigt kostsamt. Då kan vi hjälpa dig med att gallra i texten och sammanfatta den viktigaste informationen. Ring oss och förklara vad du behöver veta, så går vi igenom texten åt dig och söker efter just den information som du är ute efter – och du sparar både tid och pengar!

Muntlig redovisning av textinnehåll på ett främmande språk

Ibland behöver du inte ens en skriftlig översättning, utan det räcker med en muntlig sammanfattning av en text. Ring oss så kopplar vi ihop dig med en av våra översättare som i ett onlinemöte hjälper dig att få en uppfattning om vad texten handlar om.

Söka efter information på webbsidor på andra språk

Ibland behöver du söka information på webben på marknader där du inte själv förstår språket. Du kanske behöver hitta en leverantör i Litauen, men alla webbplatser är skrivna på litauiska. Eller du behöver samla information om konkurrenter i Estland. Kontakta oss och berätta vilken information du behöver, så hjälper vi dig.

Dokumentservice

Om du behöver bestyrka ett dokument hos Notarius Publicus (apostille) eller legalisera dokument hos UD och ambassad, ordnar Exacta det åt dig. Vi finns på plats i Stockholm och kan göra ärendet åt dig – smidigt, enkelt och utan besvär för dig.

Apostille

För länder som är anslutna till Haag-konventionen behöver handlingen inte bestyrkas av landets konsulat/ambassad, utan det räcker med en apostille från notarius publicus.

Läs mer

När notarius publicus förser en översättning med apostille, intygas vem som har översatt handlingen och att översättaren innehar auktorisation att göra denna typ av översättning. I Sverige är det enbart notarius publicus som får utfärda apostille.

Legalisering vid UD och ambassad

En legalisering är ett intygande om att en namnteckning, stämpel eller ett sigill på en svensk handling är äkta, samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Läs mer

En legalisering utfärdas av UD, eller i undantagsfall av en svensk ambassad i utlandet. Legaliseringen ska vanligtvis i nästa steg även bestyrkas av den ambassad eller det konsulat i Sverige som representerar landet där översättningen ska användas.

Bestyrkning av namnteckning hos notarius publicus

Bestyrkande av namnteckning betyder att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt intygar att översättaren verkligen är auktoriserad.

Läs mer

Notarius Publicus kan aldrig intyga att själva översättningen är korrekt, utan detta intygande görs av översättaren.

Låt dig inte hindras av språkliga barriärer

Kontakta Exacta och berätta vilka språkliga barriärer du vill ta dig över så hjälper vi dig.