Konsulttjänster för att ta sig över språkliga hinder

Ibland kan du behöva hjälp med rådgivning eller specialuppdrag som inte direkt kan sorteras under översättningstjänster, men som ändå kräver en insats av språkmänniskor. Det kan till exempel handla om att säkerställa att ett varumärkesnamn ger rätt associationer eller att hitta väsentlig information i en lång text. Då kan du få hjälp av Exacta.

Avstämning av varumärkesnamn på andra marknader

När man lanserar ett varumärke internationellt är det en god idé att först kontrollera att varumärkesnamnet fungerar i en viss språkmiljö. Skicka oss dina förslag på varumärkesnamn så gör vi en sammanställning av vilka associationer de olika förslagen kan väcka för respektive land. Om du har tänkt dig att expandera på en viss marknad kan det bli kostsamt om varumärkesnamnet skulle kunna uppfattas som stötande eller löjeväckande. En snabb sondering ger kanske inte statistiskt hållbara bevis, men du undviker de värsta misstagen.

Sammanfattningar av långa texter

Ibland kommer kunder till oss med mycket långa texter som behöver översättas snabbt. Men långa texter tar tid att översätta och det kan bli onödigt kostsamt. Då kan vi hjälpa dig med att gallra ut den viktigaste informationen i en sammanfattning. Ring oss och förklara vad du behöver veta, så kan vi gå igenom texten åt dig och leta efter just den information som du är ute efter – och du spar både tid och pengar!

Muntlig redovisning om textinnehåll på ett annat språk

Ibland behöver du inte ens en skriftlig översättning, utan det räcker med en muntlig sammanfattning av en text. Ring oss så kan vi sätta dig i kontakt med en av våra översättare som via ett onlinemöte kan hjälpa dig bilda dig en uppfattning om vad en text handlar om.

Söka efter information på webbsidor på främmande språk

Ibland behöver du leta information på webben på marknader där du inte själv förstår språket. Du kan behöva hitta en leverantör i Litauen, men alla webbplatser är skrivna på litauiska. Eller du behöver samla konkurrentinformation I Estland. Kontakta oss och berätta vilken information du behöver, så hjälper vi dig.

 

Dokumentservice

Om du behöver hjälp med att bestyrka dokument hos Notarius Publicus (apostille) eller legalisera dokument hos UD och ambassad, kan Exacta ordna detta åt dig så du slipper.

Bestyrkning av namnteckning hos notarius publicus

Bestyrkande av namnteckning betyder att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt intygar att översättaren verkligen är auktoriserad. Notarius Publicus kan aldrig intyga att själva översättningen är korrekt, utan detta intygande görs av översättaren.

Legalisering vid UD och ambassad

En legalisering är ett intygande om att en namnteckning, stämpel eller ett sigill på en svensk handling är äkta, samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering utfärdas av UD, eller i undantagsfall av en svensk ambassad i utlandet. Legaliseringen ska vanligtvis i nästa steg även bestyrkas av den ambassad eller det konsulat i Sverige som representerar landet där översättningen ska användas.

Apostille

För länder som är anslutna till Haag-konventionen behöver handlingen inte bestyrkas av landets konsulat/ambassad, utan det räcker med en apostille från notarius publicus. När notarius publicus förser en översättning med apostille, intygas vem som har översatt handlingen och att översättaren innehar auktorisation att göra denna typ av översättning. I Sverige är det enbart notarius publicus som får utfärda apostille.

Låt dig inte hindras av språkliga barriärer

Kontakta Exacta och berätta vilka språkliga barriärer du vill ta dig över så hjälper vi dig.