Förstoringsglas över bok

Korrekturläsning och språkgranskning

Behöver du hjälp med att kontrollera eller förbättra en text som du har skrivit? Ska du presentera den i ett sammanhang där det ställs krav på att texten är tydlig, korrekt och ibland även uppfyller vissa formalia? I så fall kan vi arbeta med din text så att den kommunicerar bättre med din målgrupp, oavsett om du skriver på engelska, svenska eller något annat språk.

När du kontaktar oss går vi igenom förutsättningarna för ditt uppdrag, där vi tittar på omfattningen av vår insats utifrån syftet och målgruppen för din text. Vi tar oss an dina artiklar, bloggtexter, pressmeddelanden, publikationer, rapporter osv. och ser till att de fungerar som det är tänkt.

Olika typer av språkgranskning hos Exacta

Det finns många olika namn på och nivåer av språkgranskning: korrekturläsning, textbearbetning, textredigering men också kanske mer hemsnickrade uttryck som exempelvis språktvätt. Språkgranskning är samlingsnamnet, och den kan göras på olika nivåer.

Korrekturläsning

Vid korrekturläsning kontrollerar vi stavning och grammatik och rättar fel som syftningsfel, skrivfel och felaktigt avstavade ord. Oftast används denna tjänst i slutet av processen, när texten börjar bli klar, som en slutlig koll innan den kan publiceras eller på annat sätt presenteras. Observera att en text kan vara helt grammatiskt korrekt, men ändå vara svårläst, ha dålig disposition och fel ordval för målgruppen. En korrekturläsning siktar alltså inte på att förändra textens uppbyggnad och stil, t ex att styckena kommer i logisk ordning, eller att ordvalet och stilen passar för målgruppen. Då passar istället en mer omfattande textredigering.

Redigering

Redigering innebär att vi utifrån syftet och målgruppen utöver korrekturläsning även lägger till en stilistisk bearbetning där vi ser till att texten blir välskriven, tydlig, lättläst och passar för målgruppen. Kanske behöver vi stuva om i texten och förbättra dispositionen, byta ut rubriker, stryka eller lägga till textstycken, underrubriker etc. Vi kan också se på saker som inkonsekvent användning av termer eller kontrollera att sidhänvisningar och innehållsförteckningar stämmer.

Läs mer

Exempel på texter som den här typen av bearbetning passar för är vetenskapliga artiklar där skribenten inte har engelska som modersmål och/eller när den har skrivits av olika författare med olika stil och nivå på språket. Texten behöver därför ofta justeras både språkligt och stilistiskt samt ofta också uppfylla de formaliakrav som finns vid publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Den kan också passa för texter som skrivits av en ovan skribent som berättar om något branschspecifikt ämne och sedan behöver hjälp med att förbättra texten så att den blir lättläst och säljande.

De flesta texter behöver denna typ av språkgranskning.

Ombearbetning och copybearbetning

Total ombearbetning av en text kan behövas när syftet eller målgruppen har ändrats. Det kan handla om en läkemedelsbeskrivning som är skriven för vuxna men nu istället ska vända sig till barn. Eller om en reklamtext som visserligen blivit korrekt översatt, men inte går att använda eftersom reklamspråket skiljer sig åt mellan länder. I dessa fall kan vi låta exempelvis en brittisk copy skriva om din marknadsföringstext eller en språkkonsult förenkla din informationstext till lätt svenska.

Efterredigering av maskinöversatt text

Med maskinöversättning kan översättningsarbetet snabbas upp, och vi ser det som ett hjälpmedel och ett stöd för en mänskliga översättaren snarare än något som kan användas rakt av utan urskiljning. Maskinöversättningarna blir bättre och bättre, men de går fortfarande inte att lita på till hundra procent. En maskinöversatt text behöver därför granskas noga av en människa, mening för mening och ord för ord. Ordvalet kan ofta bli fel, liksom meningarnas struktur. Genom att låta en mänsklig textgranskare eller översättare kontrollera och bearbeta texten kan sådant rättas till för att skapa en text med flyt som inte låter översatt. Kontakta oss för mer information om detta låter intressant.

Vad kostar det att språkgranska en text?

När vi har tagit oss en titt på din text och gått igenom vad som behöver göras kan vi ge dig ett pris på vad det kommer att kosta. Ofta kan vi ge dig ett fast pris, men ibland kan det vara svårt att på förhand avgöra hur lång tid arbetet kommer att ta, och då kan vi behöva fakturera per timme. Du kan också ge oss en budget och så gör vi det bästa möjliga på den tid vi har till förfogande.

Fördelar med språkgranskning:

  • Korrekt skrivna texter ger ett bättre intryck och förbättrar din image
  • Tydliga texter sparar tid eftersom ger färre frågor från målgruppen när de förstår hur din produkt/tjänst fungerar
  • Målgruppsanpassade texter ökar försäljningen när dina kunder förstår nyttan med din tjänst/produkt

Kontakta oss för språkgranskning och korrektur

Kontakta Exacta så hjälper vi dig med korrekturläsning och språkgranskning av dina texter.