Förstoringsglas över bok

Korrekturläsning och språkgranskning

Ibland har du kanske redan en text, antingen på svenska eller på något annat språk, men känner dig osäker på om den är tillräckligt bra.

Eller så har du skrivit en text själv och har läst den så många gånger att du inte längre ser felen.

Hos oss på översättningsbyrån Exacta får du hjälp med att granska texten och rätta till det som inte känns bra – något som ökar chanserna för att texten blir läst, faktiskt fungerar och ger effekt.

Korrekturläsning

Korrekturläsning handlar oftast om att kontrollera en text en sista gång innan den går i tryck – till exempel för att rätta småfel och göra mindre ändringar. Typexempel på vad vi kollar när vi ger dig hjälp med korrekturläsning är stavning, grammatik, interpunktion etc. Eller att avstavningar görs på rätt ställen i orden.

Språkgranskning

Vid språkgranskning ser vi över texten även stilistiskt: går igenom den, rättar till felaktigheter och föreslår förbättringar som gör texten välskriven, lättläst och med ett språk som passar din målgrupp. Du skriver, vi polerar.

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån som hjälper dig med att korrekturläsa eller språkgranska dina texter.