Sättning och layout av översatta texter – desktop publishing (DTP)

Ska du ta fram en broschyr på engelska och kanske ytterligare något språk där du ska använda designen från den svenska versionen? Du undrar säkert över om det finns några smarta lösningar för hur man gör det på ett smidigt sätt, och ja – det gör det.

Vi kan göra all sättning och layout för print

Vi kan hjälpa dig med att göra hela jobbet med din trycksak – dvs. använda dina originalfiler, översätta texterna och göra sättningen på rätt sätt. Efter det stämmer vi av med dig och för in de ändringar du önskar göra så att du kan skicka in för tryck eller publicera på annat sätt.

Översättning i InDesign och andra layoutprogram

Många av våra kunder som beställer översättningar är vana vid och duktiga på layoutprogram (InDesign är det vanligaste) och behöver därför endast hjälp med att översätta själva texterna. Med några enkla knapptryckningar kan man exportera alla texter från layoutprogrammet för att skicka iväg dem för översättning. När översättningen är klar gör du sedan omvänt – importerar texten och allt är på plats (inget pillande med att klistra in texter från en separat Wordfil). Efter det är det bara att snygga till finishen på layouten och stämma av med Exacta om de slutgiltiga ändringarna och skicka till tryck eller lägga ut på nätet. 

Layout för språk med omvänd språkriktning som persiska eller arabiska

Du som har öppnat en Wordfil på arabiska – eller något annat språk – där språkets skrivs från höger till vänster, har säkert märkt att texten ”hoppar” runt på de mest besynnerliga vis när man ska ändra eller klippa ut något. Att hantera en textmassa, även om den inte är särskilt lång, blir ofta väldigt omständligt och då kan det vara tryggt att veta att vi kan hantera omvänd språkriktning och se till att din layout anpassas efter det. Förutom att du får en trycksak som blir mycket snyggare och korrekt, kan du spara layoutfilerna och gå in och uppdatera materialet senare, vilket inte är möjligt om du väljer att istället lägga in texten som bildobjekt.

Vi ger dig värdefulla tips om språk och form

Ett vanligt fenomen vid översättning är att texterna blir längre. Dels kan det bero på att man kan välja att författa en text väldigt komprimerat så att man i källtexten skriver kort och effektivt, men det beror också på att många språk helt enkelt bara blir längre – som till exempel franska och italienska. Därför kan det vara en bra idé att prata med oss redan när du börjar planera formen och innehållet i din trycksak så att inte utrymmet blir en begränsning och få input hur du får det bästa resultatet av alla insatser.

Kontakta Exacta så hjälper vi dig att sätta språken på rätt plats i:

  • InDesign-filer
  • Illustrator-filer
  • Broschyrer
  • Foldrar
  • Flyers
  • Reklamblad
  • Böcker
  • Rapporter
  • Årsrapporter