Hur vi jobbar

1. Kontakt

I kontaktfasen börjar du med att skicka över den text som du vill få hjälp med att översätta. Vi tittar på texten för att se omfattning och innehåll och ställer de frågor som vi behöver få svar på för att kunna göra ett riktigt bra jobb: syfte och målgrupp, önskad leveransdag, stilnivå, referensmaterial, behov av sättning m.m.

När vi vet exakt vad du behöver hjälp med kan vi ge dig en offert där pris, leveranstid och vad som ingår i arbetet framgår. Vårt mål är att leverera en översättning som verkligen fungerar som det är tänkt.

2. Översättning

Så snart vi fått din beställning kontaktar vi den översättare som vi anser vara mest lämplig för jobbet.

Under arbetets gång kanske vi kontaktar dig för att ställa kompletterande frågor om termer, oklarheter i källtexten etc.

3. Kvalitetskontroll

Beroende på syftet med översättningen, blir nästa steg antingen någon form av vidarebearbetning eller slutkontroll.

4. Avstämning

När texten är klar skickar vi den till dig för avstämning. Om du har några frågor eller synpunkter återkommer du till oss. Vi arbetar med texten tills du är nöjd.

Nästa gång du beställer ett uppdrag får du i de allra flesta fall samma projektledare och översättare, givet att ämnesområdet är detsamma.