Bra att veta om undertextning

Många tänker nog inte ens på de textremsor som rullar förbi på skärmen när man tittar på en film eller serie, men faktum är att det ligger en hel del jobb bakom dem. Här kan du läsa mer om hur undertextning faktiskt fungerar, vad som är viktigt att tänka på och varför du bör ta hjälp av en undertextare för dina företagsfilmer.

Vad är undertextning?

Undertextning, eller subtitling som det heter på engelska, innebär att man överför tal från video- eller ljudinspelningar till skrift. Undertextaren gör alltså en så kallad transkribering för att med korta textremsor visa vad som sägs i filmen, antingen för att syntolka eller översätta från ett annat språk. Eftersom tolkning är en muntlig översättning av tal och översättning är en skriftlig översättning av text skulle man därför kunna kalla undertextning för en typ av skriftlig tolkning, eller som ett mellanting av tolkning och översättning.

Vad är viktigt att tänka på när man skriver undertexter?

Att skriva effektiva och fungerande undertexter är en egen konstart, oavsett om man gör undertexter till en film på det egna språket eller översätter från ett språk till ett annat. Det finns många saker undertextaren behöver ta hänsyn till för att skapa en sömlös effekt mellan ljud, bild och text.

 • Utrymmesrestriktioner

Det finns till exempel restriktioner för hur långa undertexterna får vara. Textremsorna får maximalt bestå av 42 tecken och vara två rader långa, men reglerna kan variera beroende på land och språk samt i vilket medium filmen visas. Det gäller alltså att välja ut det viktigaste av vad som sägs i ljudinspelningen och sålla bort det som känns överflödigt. För om allt skulle tas med är det lätt att textremsorna blir för långa, vilket gör att man oftare måste växla mellan olika textrader och därmed försämra läsbarheten.

 • Tidsmässiga restriktioner

Det finns också tidsmässiga restriktioner. Texterna måste ligga tillräckligt länge i bild (minst 1 sekund) för att även långsamma läsare ska hinna med att läsa texterna. De får dock inte vara i längre än 6–7 sekunder eller ligga kvar när nästa replik börjar. Läshastigheten kan dessutom variera från språk till språk – på en sekund kan man hinna läsa alltifrån 8 till 21 tecken.

 • Synkronisering

Texterna får heller inte komma in i bilden för tidigt. Detta kan resultera i att budskapet avslöjas innan personen har börjat tala. Undertextaren måste därför försöka matcha texterna så att de visas samtidigt som repliken sägs i filmen och samtidigt ta hänsyn till scenbyten. Det är även bra om det första och sista ordet i ljudinspelningen är det som inleder och avslutar textremsorna.

Undertextaren måste alltså göra en lämplig avvägning mellan överensstämmelse, läsbarhet och timing. Det gäller att ta med tillräckligt mycket av det som sägs i filmen utan att texterna blir för långa och flimrar förbi för snabbt, samt försöka matcha textremsorna så att de dyker upp samtidigt som replikerna i filmen. Det innebär att översättaren ofta inte kan eller ens bör få med allt som sägs – det gäller alltså att plocka ut det allra viktigaste.

Skillnader mellan vanlig översättning och översättning av undertexter

Nedan beskrivs några av de främsta skillnaderna mellan vanliga översättningar och översättningar av tal från video- eller ljudinspelningar till skrift.

 • Läsaren kan jämföra översättningen med originalet

Vid vanlig översättning har läsarna inte tillgång till originalet, vilket de har vid undertextning. Det innebär att de ofta kan jämföra översättningen med vad som sägs i filmen.

 • Man komprimerar och kortar ner

Eftersom man måste ta hänsyn till både längd- och tidsmässiga restriktioner översätter man inte allt som sägs vid undertextning. Man gör helt enkelt en typ av sammanfattning, medan man vid vanliga översättningar försöker få med allt som står i källtexten.

 • Mellanting mellan muntlig tolkning och skriftlig översättning

Vanlig översättning handlar om översättning av text till text, medan undertextning handlar om översättning av tal till skrift.

Vad ska man tänka på när man beställer undertexter?

Oavsett om man vill översätta en långfilm, flera serieavsnitt eller ett kortare videoklipp gäller det att ta hjälp av en professionell undertextare för att säkerställa en hög kvalitet. Nedan följer några viktiga tips för dig som ska beställa undertexter.

 • Se till att översättaren får se filmen

Det kan tyckas självklart, men det är väldigt vanligt att kunden endast skickar en textfil och ber om en översättning direkt utifrån den. Visst, det kan säkert också fungera, men risken är då att undertextaren missar något i sammanhanget som framgår av bilden. Det blir också lättare att välja rätt ord när man får en känsla av filmen och kan se vad man ska skriva om.

 • Låt en översättare som är van vid undertextning göra tidskodningen

En person som inte är van vid undertextning har heller inte rätt kunskap för att kunna göra en lämplig avvägning mellan innehåll och läsbarhet. Det kommer troligtvis resultera i att hen tar med för mycket text och att textremsorna blir för långa och ligger för kort tid i bild.

 • Informera om syftet med filmen och undertextningen

Som vid all översättning är det bra för undertextaren att känna till syftet med filmen och undertextningen. Vem riktar sig filmen till? Vad vill du åstadkomma med din film? Och varför vill du undertexta filmen? Är texterna avsedda för personer med nedsatt hörsel eller för personer som inte förstår språket? Om det handlar om översättningar från ett annat språk behöver man inte ta med förklaringar av ljud, vilket görs vid syntolkning (till exempel att en telefon ringer eller att man hör åskan mullra). Att du delar med dig av syftet och annan värdefull information gör det lättare för översättaren att anpassa ordvalet efter målgruppen.

 • Skicka med manus

Om det finns ett skriftligt manus med det som sägs i filmen är det bra att även inkludera detta i underlaget. Ett manus kan vara till stor hjälp om några av replikerna är svåra att uppfatta.

Tekniska hjälpmedel och filformat för undertextning

För att skapa undertexter använder översättaren ett särskilt undertextningsprogram. I detta kan man se filmen och göra tidskodningar, det vill säga ange när en text ska in i bild och när den ska tas bort. Ska man till exempel lägga upp en video på YouTube och vill att den ska ha undertexter finns det ett inbyggt verktyg där man enkelt laddar upp undertextfilen, med eller utan tidskodning. Det viktiga är att man efter att översättningen är klar, sparar ner den i ett filformat som stöds av det program som filmen redigeras i. Det finns en mängd olika format att välja mellan, men de flesta program stödjer undertextfiler i så kallat .srt-format. Om du inte själv kan öppna undertextningsformatet kan du också få en vanlig textfil med undertexterna så att du kan kontrollera dem och säkerställa att du är nöjd med arbetet.

Nedan följer några vanligt förekommande video- och ljudformat:

 • MP4
 • AVI
 • MKV
 • WMV
 • MPG
 • MPEG
 • VOB
 • TOD
 • MOD
 • FLV

5 anledningar till varför man ska undertexta sina företagsfilmer

Många företag använder sig av videoklipp för att presentera sin verksamhet samt dess tillhörande produkter eller tjänster. Men glöm inte att förse dem med undertexter! Nedan följer 5 anledningar till varför du bör ha undertexter i dina företagsfilmer.

 • Du kan nå en ny publik genom att översätta texterna för din målgrupp.

 • Dina filmer blir sökbara på Google.

 • I och med att vi håller oss allt mer uppkopplade är det vanligt att titta på videoklipp även när man befinner sig ute på stan. Med omgivande ljud från människor och trafik kan det vara svårt att höra ljudet ordentligt, men med undertexter är det möjligt för tittaren att ändå följa med i filmen.

 • Även personer med nedsatt hörsel kan ta del av budskapet.

 • Personer som inte har svenska som förstaspråk kan ha stor nytta av undertexter för att förstå innehållet.

Utöver att undertexter möjliggör ökad synlighet och bättre sökbarhet så finns det ett lagkrav som säger att allt videomaterial som publiceras inom den offentliga sektorn ska erbjuda undertexter och syntolkning. Detta krav tillkom i tillgänglighetsdirektivet den 23 september 2020 och inkluderar externa webbplatser, intranät, extranät, e-tjänster och mobilappar (började gälla den 23 juni 2021). Detta gäller i dagsläget alltså inte sociala kanaler, men det kan ändå vara bra att ha i åtanke att undertexter gör videomaterialet tillgängligt för en större publik och kan hjälpa till att öka företagets synlighet.

Låt Exacta undertexta dina företagsfilmer

Välkommen att höra av dig till oss på Exacta på telefon 08-22 00 44 för att med våra specialisters hjälp skapa tydliga, korrekta och lättlästa undertexter!