Hörlurar, dokument och tangentbord på skrivbord

Transkribering – textutskrifter av ljudinspelningar (tal till text)

Om du har en inspelning från ett tal, viktigt möte eller liknande på film eller ljudmedia och behöver få det utskrivet som text så ordnar vi det – på svenska eller annat språk. Snabbt och effektivt. Denna process kallas för transkribering eller transkription.

Vi lyssnar på inspelningen och levererar en textfil tillbaka, en transkriberad version.

Behöver du översätta transkriptionen?

I så fall hjälper vi dig självklart att översätta ditt transkriberade ljudmaterial till önskat språk.

Hur lång tid tar det att transkribera?

Tidsåtgången för att transkribera tal till text beror på en rad faktorer, till exempel hur snabbt och tydligt personerna talar, om de talar i munnen på varandra, om det förekommer störande bakgrundsljud, kvaliteten på ljudupptagningen, hur exakt återgivningen ska vara m.m. Vi brukar räkna med att det tar 6–8 gånger ljudinspelningens längd. En ljudfil på 1 timme kan alltså ta 6–8 timmar att transkribera. Vi debiterar alltså det antal timmar det tar att transkribera och inte ljudfilens längd.

Vad behöver vi veta för att utföra transkriberingsuppdraget?

När du kontaktar oss för ett transkriberingsuppdrag behöver vi veta hur detaljerad återgivningen ska vara för att du ska kunna nyttja transkriberingen optimalt i nästa steg. Ska vi återge talet ordagrant, alltså även avbrutna eller upprepade meningar, harklingar, skratt, hummanden, röstläge och betonade ord eller vill du hellre ha en välskriven text som är lätt att läsa? Vilket du väljer beror på syftet med transkriberingen och vad du ska använda den till i nästa steg. Ibland är det viktigt att allt återges exakt, medan det andra gånger kan vara viktigare att texten är lättläst, vilket till exempel kan innebära att vi tar bort tilläggsord, upprepningar och ofullständiga meningar som inte tillför något för ditt syfte.

Det är också till hjälp att få information om vilka personer som talar på ljudinspelningen och om dessa behöver särskiljas i transkriberingen. Om det är många som talar är det bra att få veta hur många de är och deras namn. Det kan nämligen vara svårt ibland att skilja på olika personers röster när det inte finns någon bild.

Vilka språk kan Exacta transkribera på?

Vi kan transkribera ljudfiler på alla de stora affärsspråken. Transkriberingen görs av transkriberare med språket som förstaspråk och vi kan även översätta den transkriberade texten till ett annat språk.

Vilka typer av ljudfiler kan Exacta transkribera?

Vi transkriberar ljudupptagningar från exempelvis djupintervjuer, gruppintervjuer, fokusgrupper, förhör, konferenser och seminarier. Självklart behandlar vi allt material konfidentiellt.

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån som hjälper dig att omvandla tal till text.