Hörlurar, dokument och tangentbord på skrivbord

Transkribering

Om du har en inspelning på film eller ljudmedia i form av CD, MP3 eller något annat format och behöver få det utskrivet så ordnar vi det. Snabbt och effektivt.

Vi lyssnar på inspelningen, oavsett språk, och levererar en utskriven text, en transkriberad version.

Behöver du översätta transkriberingen av din intervju?

I så fall hjälper vi dig självklart att översätta ditt transkriberade ljudmaterial till önskat språk.

Kontakta oss redan idag. Vi är översättningsbyrån som hjälper dig att göra text av ljud.