Pussel av landsflaggor

Professionell översättning som träffar rätt

Vi på Exacta översättningsbyrå vet att varje syfte kräver sitt språk, varje kultur har sitt sätt att uttrycka sig på och varje uppdrag har sina speciella förutsättningar.

Därför arbetar vi tillsammans med ett stort antal olika översättare och skribenter, var och en med sina specialiteter. Många av de språkmänniskor vi samarbetar med bor och lever också i de länder där det aktuella målspråket talas och skrivs. Vår erfarenhet är att den som lever med det aktuella målspråket omkring sig får en naturlig känsla för att uttrycka sig samtidigt som man hela tiden följer med i språkutvecklingen.

I andra fall kan det vara så att man måste ha en djupare förståelse för ämnet man översätter, exempelvis hur det svenska samhället fungerar och att känna kulturen tillräckligt för att kunna läsa mellan raderna och förstå lokala företeelser. Vi ser alltid till att du får rätt översättare för varje uppgift, uppdrag, syfte, mål, ämne och språk.

Översättning eller anpassning?

Det är du som avgör vilket språkligt resultat du behöver. Och det är vår uppgift att ställa de rätta frågorna för att få fram den information som behövs för att ta ut kursen fram till målet – att åstadkomma något med hjälp av din översättning. Tillsammans tittar vi på vad ni har översatt tidigare och hur ni vill arbeta framöver.

I vissa fall behöver du en ”rak” professionell översättning som troget följer manus. I andra fall en sluttext som kräver mer jobb av översättaren för att den ska nå sitt syfte, till exempel en reklamkampanj. Oftast ligger behovet någonstans mitt emellan.

Vad kännetecknar en bra översättning?

En bra översättning är en översättning som åstadkommer det du har tänkt dig, varken mer eller mindre. När du beställer en översättning är det därför bra om du kan ge översättningsbyrån en hint om vad det är du vill uppnå med din text. Vill du sälja något? Vinna en tvist i en domstol? Förklara hur något fungerar? Eller få de anställda att jobba på ett speciellt sätt? En text kan skrivas på så många olika sätt, beroende på syfte och målgrupp.

En bra översättning är ofta resultatet av teamwork. Det handlar både om förarbetet, att du kan förmedla vad du vill åstadkomma, tiden som finns till förfogande samt förstås vad du är villig att betala. Det handlar om översättarens kompetens och stilistiska förmåga, men även till stor del om nästa steg i processen – kontrolläsningen – och hur mycket översättarteamet tillåts göra avsteg från originaltexten för att leverera en text som känns naturlig. Har du för liten budget är risken stor att du dagen för deadline sitter med en översättning som inte fungerar.

Vilka översättningstjänster erbjuder Exacta?

Exacta är inriktade på facköversättning, copyöversättning, auktoriserad översättning och språkgranskning. Du kan få din text översatt till och från alla de stora affärsspråken samt även en rad andra språk. Läs mer om de översättningstjänster vi erbjuder här.

Exacta har funnits sedan 1997 och har ända sedan dess översatt alla i näringslivet förekommande texttyper – information, reklam, avtal, årsredovisningar, miljöredovisningar, pressmeddelanden, broschyrer, webbtexter, hemsidor, bloggtexter, bruksanvisningar, produktkataloger m.m.

Kontakta oss och låt oss titta på din text. Vi är översättningsbyrån med rätt lösning för dina behov!