Stämplar dokument

Auktoriserade översättningar

Tänker du etablera verksamhet i utlandet, vill du förstå en utländsk dom eller delta i en process och måste lämna in handlingar för att styrka din sak? Inga problem.

Vi är översättningsbyrån som hjälper företagskunder att ta fram bestyrkta och stämplade översättningar utförda av en auktoriserad översättare som är opartisk och kompetent.

Auktoriserade översättare gör opartiska översättningar

Översättningsbyrån Exacta har ett stort kontaktnät av översättare med svensk auktorisation – och självklart också kontakter i andra länder. så att vi vid behov kan ordna översättningar med utländska stämplar. När du jobbar med oss hjälper vi dig att ordna fram handlingar som fungerar för ändamålet.

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus

Bestyrkande av namnteckning betyder att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är auktoriserad.

Legalisering vid UD och ambassad

En legalisering är ett intygande om att en namnteckning, stämpel eller ett sigill på en svensk handling är äkta, samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering utfärdas av UD, eller i undantagsfall av en svensk ambassad. Den ska vanligtvis även bestyrkas av den ambassad eller det konsulat i Sverige som representerar landet där översättningen ska användas.

Apostille

För länder som är anslutna till Haag-konventionen behöver handlingen inte bestyrkas av landets konsulat, utan det räcker med en apostille från notarius publicus. När notarius publicus förser en översättning med apostille, intygas vem som har översatt handlingen och att översättaren innehar auktorisation att göra denna typ av översättning.

I Sverige är det enbart notarius publicus som får utfärda apostille.

Auktoriserade översättningar som övertygar byråkrater

Kontakta oss redan idag. Vi är en översättningsbyrå som översätter för att övertyga.

Vi hjälper dig med översättning av bland annat:

 • Affärsvillkor
 • Allmänna villkor
 • Avtal
 • Bolagsordningar
 • Registreringsbevis
 • Domar
 • Inlagor
 • Kontrakt
 • Köpeavtal
 • Leasingavtal
 • Protokoll