Stämplar dokument

Auktoriserade översättningar på engelska + 30 språk till

Tänker du etablera verksamhet i utlandet, vill du förstå en utländsk dom eller delta i en process och måste lämna in handlingar för att styrka din sak? Inga problem.

Vi på Exacta hjälper företag, organisationer och myndigheter med översättningar som är översatta och bestyrkta av certifierade/auktoriserade översättare – s.k. translatorer. 

Att beställa en auktoriserad översättning av Exacta är lätt och resultatet ska alltid vara översättningar som är korrekta och inte minst, fungerar. Därför erbjuder vi även de kringtjänster för auktoriserade översättningar – notarisering, legalisering – som gör att översättningen uppfyller formaliakraven som din motpart ställer för att hantera ditt ärende. Vi kan alltså ta hand om hela processen och du slipper missförstånd och segdragna ärenden.

När måste en auktoriserad översättare översätta mitt dokument?

De auktoriserade översättningarna används i situationer när mottagaren ställer formella krav på  att översättningarna är korrekta och rättssäkra, dvs. utförda av en opartisk översättare som tydligt förmedlar din texts innehåll för att mottagaren (ofta en myndighet) ska kunna fatta  beslut i ett ärende. Det kan till exempel handla om:

 • avtal
 • registreringsbevis
 • bolagsordningar
 • årsredovisningar
 • betyg
 • domstolshandlingar

När översättningen ska användas för att bevisa något är det alltså viktigt att översättaren har formell behörighet att utföra uppdraget. En bestyrkt översättning levereras alltid som ett original på papper med translatorns namn, stämpel från Kammarkollegiet med ett unikt translators-ID och ett intygande om att hen går i god för att översättningen är korrekt utförd.

I Sverige har vi auktoriserade translatorer

I Sverige har vi ett system med auktoriserade översättare, translatorer, och det är myndigheten Kammarkollegiet som ansvarar för rekrytering och tillsyn för certifierade översättare. Yrkestiteln auktoriserad translator är skyddad och får endast användas av de översättare som har avlagt godkända prov och genomgått en redbarhetskontroll hos Kammarkollegiet. Det är endast dessa som får intyga att de har översatt en text i egenskap av statsauktoriserad translator.

För vilka språk finns det auktoriserade översättare?

Idag finns det auktoriserade translatorer inom ett trettiotal språk där översättningen sker till eller från svenska. Det innebär att det inte går att få en auktoriserad översättning från exempelvis engelska till spanska, utan du måste då först översätta texten från engelska till svenska och därefter vidare från svenska till spanska.

Det finns inte heller auktoriserade översättare för alla språk, trots att mottagaren kräver det. Då får man lösa det på andra vägar. Vi på Exacta kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt i så fall.

Olika system för bestyrkta översättningar i olika länder

Det finns inget enhetligt system för auktorisation av översättare världen över och kraven på rättssäkra översättningar skiljer sig åt från land till land. I vissa länder räcker det med att den som har översatt en text intygar att den är korrekt utförd och att till exempel notarius publicus eller en domstol intygar översättarens identitet för att översättningen ska anses vara giltig. Det finns också olika benämningar som exempelvis edsvurna eller certifierade översättare. På översättningsbyrån Exacta har vi också kontakt med lokala översättare i olika länder som kan uppfylla de krav som ställs på den översättning du behöver.

Notarisering och legalisering av översatta dokument

Som en extra service kan Exacta ordna bestyrkning av översättningar och dokumentkopior hos Notarius Publicus (apostille) och legalisering av UD eller ambassader/konsulat.

Läs mer om våra notariserings- och legaliseringstjänster här.

Auktoriserade översättningar som övertygar byråkrater

Kontakta Exacta för att beställa en auktoriserad översättning.

Vi hjälper dig med översättning av bland annat:

 • Affärsvillkor
 • Allmänna villkor
 • Avtal
 • Bolagsordningar
 • Registreringsbevis
 • Domar
 • Inlagor
 • Kontrakt
 • Köpeavtal
 • Leasingavtal
 • Protokoll