Medtronic

Medtronic är världens största medicintekniska företag med 46.000 anställda i 140 länder.

Medtronic grundades 1949 och erbjuder medicintekniska produkter och tekniker för behandling av en rad sjukdomstillstånd, bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt neurologiska och muskuloskeletala besvär.

Exactas uppdrag

Exacta har sedan 2006 bistått Medtronic med översättningar av manualer, marknadsförings- och informationsmaterial från engelska och tyska till svenska, norska, danska och finska, främst inom områdena diabetes och neurostimulering.

Medtronic